VODITELJ OBRADE :

 Za obradu Vaših osobnih podataka odgovoran je Triens Mobility d.o.o., Kovinska ulica 4/a 10000 Zagreb.

Triens Mobility d.o.o. kroz svoje poslovanje prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita i transparentna.

  

ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE :

 Vaše podatke obrađujemo samo u svrhu pružanja Vama naše usluge. Isti su nam potrebni kako bi mogli:

 • napraviti ponudu ili rezervaciju
 • sklopiti ugovor o najmu vozila
 • izdati račun
 • odgovoriti na Vaše upite, prigovore i reklamacije
 • poslati Vam informacije o našim ponudama
 • u svrhu zaštite naših imovinskopravnih interesa možemo na temelju legitimnog interesa zatražiti presliku dokumentacije (osobne iskaznice / putovnice, vozačke dozvole)

  

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO:

 Izrada ponuda / Rezervacija vozila / Sklapanje ugovora:

 • ime i prezime
 • adresa
 • OIB
 • datum rođenja
 • osobna iskaznica / putovnica(broj I datum isteka)
 • broj vozačke dozvole, izdavatelj i vrijeme važenja
 • broj kreditne kartice
 • broj telefona
 • e-mail adresa
 • preslika osobne iskaznice/ putovnice
 • preslika vozačke dozvole

Upit / Reklamacija / Prigovor:

 • ime i prezime
 • adresa
 • OIB
 • broj telefona
 • i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, reklamaciji ili prigovoru

 

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE :

 • korištenjem naše web stranice koja koristi kolačiće. Detaljnije o kolačićima možete pronaći ovdje
 • klikom na “kontaktirajte nas” na Triens web stranici
 • klikom za pristanak na naš newsletter
 • komunikacijom e-mailom ili telefonom
 • osobno na prodajnom mjestu (poslovnici) prilikom ugovaranja najma

 

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE :

Prikupljene podatke štitimo i obrađujemo na siguran način, prema zakonskim odredbama.

Odgovarajućim mjerama administrativne i tehničke podrške osiguravamo da su podaci naših klijenata sigurni te zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa.

 

TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA:

U slučaju potrebe, Triens Mobility d.o.o. može Vaše podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim situacijama :

 • kada nam to nalaže zakon – dostava sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka
 • radi sprječavanja ili ograničavanja šteta koje bi nam mogle biti nanesene
 • u ostalim slučajevima ukoliko ste dali svoju privolu
 • kako bi zaštitili sigurnost, imovinu i prava Triens Mobility-a
 • radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt sa Triens Mobility-em.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE :

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Triens Mobility. 

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Triens Mobility-a pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

 

VAŠA PRAVA :

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo:

 • pristupa osobnim podacima
 • ispravka ili dopune podataka
 • brisanja
 • ograničavanja obrade
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka
 • podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

Zahtjev za ostvarivanje svojih prava možete poslati na info@triens.hr

U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi i kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

 

KONTAKT PODACI:

Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail info@triens.hr, pozivom na broj telefona+ 385 1 2096 41+ ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu : Kovinska ulica 4/a Zagreb, Hrvatska.